ΒΑΣΩ ΠΙΝΕΙ ΒΑΣΩ ΚΕΡΝΑΕΙ….

παντελικιζη

Χαμός γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις στο Δήμο της Κω….….και προς θεού δεν λέμε πως οι απευθείας αναθέσεις είναι παράνομες, ηθικές είναι?

Είναι δυνατόν πολλές απευθείας αναθέσεις να της παίρνει η επιχείρηση της κ. Βάσως Παντελίκιζη προέδρου της δημοτικής τηλεόρασης ?

Δείτε την τελευταία απευθείας ανάθεση της κυρίας Β.Πη προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης για συντήρηση κλιματιστικών στην επιχείρηση της κυρίας Β.Παντελίκιζη.

Απόφαση Προέδρου 62/2016
ΘΕΜΑ: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ».
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας έχοντας υπ’ όψη:
1. Το υπ’ αρ. ΦΕΚ 577/02-03-2012 περί συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύστασης νέας Κοινωφελούς με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 254-264 του Ν.3463/2006
3. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
4. Την υπ’ αρ. 250/ 19.9.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δ.Σ.
5. Την υπ’ αρ. 77/ 3.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.
7. Την εισήγηση της Προέδρου.
8. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 6265.01 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016
9. Την σχετική Ανάληψη Δαπάνης.
10. Το γεγονός ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησης, απαιτείται η ανωτέρω υπηρεσία, η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.
11. Την υπ’ αριθμό 11/2016 Μελέτη για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και μεταφοράς κλιματιστικών μονάδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 974,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16 %.
12. Τον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2016.
13. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2016.
14. Την Εισηγητική Έκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2016.

15. Την υπ’ αριθμό 45/2016 σχετική απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
16. Την υπ’ αριθμό 48/2016 σχετική απόφαση της Προέδρου της Κοινωφελούς επιχείρησης.
17. Την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 564, 11/4/2016 πρόσκληση προσκόμισης κλειστών προσφορών της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
18. Το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 565, 11/4/2016 Αποδεικτικό Επίδοσης.
19. Την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 601/14-4-2016 προσφορά της εταιρείας IGLOO THERM Νικόλαος και Μιχαήλ Παντελίκιζης ΟΕ.
20. Το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 667 22-04-2016 Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Αποδέχεται το υπ’ αριθμό πρωτ 667, 22-04-2016 Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών.
Β) Αναθέτει στην εταιρεία IGLOO THERM Νικόλαος και Μιχαήλ Παντελίκιζης ΟΕ. – Κλιματισμός – Εξαερισμός –Μηχ. Ψύξης – Εγκαταστάσεις, 3ο χλμ. Επαρχιακής οδού, Κως ΤΚ 85300, ΑΦΜ 999697573 Δ.Ο.Υ Κω, έναντι του συνολικού ποσού των 925,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Γ) Η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Δείτε εδώ την απόφαση  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s