ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ

ολλανδος-350x418

ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ!!!!!!!!!
ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το νόμο 4334/16-7-2015(ΦΕΚ 80)
Διαβάζουμε στη σελ. 756: «……..Η Κυβέρνηση πρέπει να συσκέπτεται και να συμφωνεί με τους Θεσμούς για όλα τα σχέδια νόμου στους σχετικούς τομείς με επαρκές χρονικό περιθώριο πριν την υποβολή τους για δημόσια διαβούλευση ή το Κοινοβούλιο.…….»
Τα πάντα περνούν πρώτα από το χέρι της Τρόικα (Θεσμών)
Οι υπουργοί και η Βουλή μετατρέπονται σε πρωτοκολλητές των αποφάσεων των δανειστών.
Αυτός θα «ελέγχει» τη νέα κυβέρνηση!
Ο Ολλανδός κομισάριος Μάαρτεν Φερβέι θα είναι ο επικεφαλής της Task Force και θα έχει απευθείας πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου
ΥΠΟ την αυστηρή επιτροπεία των Βρυξελλών θα τεθεί η νέα κυβέρνηση σχετικά με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνηθήκαν με τους δανειστές. Ο Ολλανδός γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάαρτεν Φερβέι, ως ο επικεφαλής της νέας 20μελούς Task Force, θα συγγράφει ουσιαστικά τα νομοσχέδια για σχεδόν όλους τους τομείς δράσης, από τη φορολογία εισοδήματος και την αγορά εργασίας έως την ιατροφαρμακευτική πολιτική και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.
Η «ομάδα Φερβέι» θα έχει στενή συνεργασία και με την τρόικα και θα ετοιμάζει ενδιάμεσες εκθέσεις στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οικονομίας. Παράλληλα, θα μπορεί να αναθέτει μελέτες και στο ΔΝΤ, ικανοποιώντας τη θέληση της γερμανικής πλευράς για την εμπλοκή του Ταμείου στο τρίτο μνημόνιο. Χαρακτηριστικό της δύναμης που θα έχει η νέα Task Force είναι ότι θα συνομιλεί απευθείας με το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με την επιθυμία του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Των ΟΜΗΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ και ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Πηγή: Αγορά, 05-09-2015
Η νέα κυβέρνηση θα έχει «έδρα» τις Βρυξέλλες….
«Γκαουλάιτερ» της Κομισιόν στην Αθήνα, ο ιπτάμενος Ολλανδός Μάαρτεν Φερβέι
Η νέα Task Force θα έχει ουσιαστικά το δικαίωμα να συγγράφει τα νομοσχέδια για τη φορολογία εισοδήματος, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έως την αγορά εργασίας και την ενεργειακή πολιτική!
Υπό καθεστώς αυστηρής επιτροπείας από την Κο¬μισιόν θα τεθεί η νέα κυ¬βέρνηση και, ουσιαστι¬κά, το «κέντρο» για την άσκηση της πολιτικής σε όλους σχεδόν τους το¬μείς της δημόσιας δράσης θα μετα¬φερθεί στις Βρυξέλλες, με αιτιολο¬γία την υλοποίηση των μεταρρυθ¬μίσεων που συμφωνήθηκαν μετα¬ξύ Ελλάδας και δανειστών.
Η νέα Task Force, υπό την επω¬νυμία «Υπηρεσία Στήριξης Διαρ¬θρωτικών Μεταρρυθμίσεων» και με προσωπικό 20 ατόμων, θα έχει επι¬κεφαλής τον Ολλανδό γενικό διευ¬θυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάαρτεν Φερβέι -ο οποίος παλαι¬ότερα άσκησε έλεγχο στην Κύπρο- και θα λογοδοτεί στον αντιπρόε¬δρο της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις.
Σε αντίθεση με την «εποχή Χορστ Ράιχενμπαχ» και τον απλώς συμβουλευτικό ρόλο τής τότε ομά¬δας για περιορισμένους τομείς της οικονομίας, η νέα Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να καταρτίζει το πλαί¬σιο υλοποίησης -και κατ” ουσίαν να συγγράφει τα νομοσχέδια- μιας ευρύτατης γκάμας μεταρρυθμίσεων, από τη φορολογία εισοδήματος και την ιατροφαρμακευτική περίθαλ¬ψη έως την αγορά εργασίας και την ενεργειακή πολιτική.
Η «ομάδα Φερβέι» θα έχει ταυ¬τόχρονα στενή συνεργασία με την τρόικα, καθώς θα παρακολουθεί και την πορεία υλοποίησης τού μνημο¬νίου. θα βρίσκεται στο πλευρό των εκπροσώπων των δανειστών όταν αυτοί έρχονται στην Ελλάδα για τον ανά τρίμηνο τακτικό έλεγχο και θα τους παρέχει ενδιάμεσες εκθέσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιο¬λόγησης της οικονομίας.
Κοινοτικοί αξιωματούχοι ανέ¬φεραν στην «Αγορά» πως, παρότι η νέα υπηρεσία θεωρείται αμιγώς ευρωπαϊκή, θα μπορεί να αναθέ¬τει και στους εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ τη σύνταξη ειδικών μελετών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένα θέματα, προκειμένου να μην απόσχει το Ταμείο από την ας έλεγχο- της υλοποίησης του προ¬γράμματος μεταρρυθμίσεων, ικα¬νοποιώντας έτσι και τη γερμανική πλευρά, η οποία επιθυμεί διακαώς την εμπλοκή του ΔΝΤ και στο τρί¬το μνημόνιο.
Χαρακτηριστικό, επίσης, της αυστηρής εποπτείας της χώρας είναι το γεγονός ότι ενδέχεται η κεντρι¬κή μονάδα της νέας Task Force να μη βρίσκεται στο υπουργείο Οικο¬νομικών, όπως ίσχυε για τα δύο – πρώτα μνημόνια, αλλά να συνομιλεί απευθείας με το Μέγαρο Μαξί¬μου και το πρωθυπουργικό γραφείο, όπως φημολογείται ότι επιθυ¬μεί ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.
Σε ερώτηση της «Α» αν το προ¬σωπικό της «ομάδας Φερβέι» θα εγκατασταθεί και στα κρίσιμα υπουρ¬γεία που εμπλέκονται στο μνημόνιο, κοινοτικοί παράγοντες ανέφεραν ότι «όχι κατ” ανάγκη, αλλά εάν είναι απα¬ραίτητο στην πορεία για πρακτικούς λόγους θα γίνει και αυτό».
Με βάση τη συμφωνία Ελλάδας και δανειστών, η νέα Task Force θα «μεταφέρει» στην Ελλάδα τις «βέλ¬τιστες ευρωπαϊκές πρακτικές» για ένα ευρύτατο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, με τη χώρα να έχει δεσμευ¬θεί ότι θα «εκμεταλλευθεί πλήρως» τη συγκεκριμένη βοήθεια.
Οι «μεταρρυθμιστικές δεσμεύ¬σεις» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη φορολογική πολιτική, τη μεταρ¬ρύθμιση της φορολογικής διοίκη¬σης, την επανεξέταση του συστήμα¬τος κοινωνικής πρόνοιας, τον εκσυγ¬χρονισμό του δικαστικού συστήμα¬τος, την ενίσχυση του ανταγωνισμού (σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ), την ταχεία αδειοδότηση επενδύσεων (σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα), τις αλλαγές στην ιατρο¬φαρμακευτική περίθαλψη και στις προμήθειες των νοσοκομείων, την αναθεώρηση της φορολογίας εισοδήματος, την ανεξαρτησία της αρχής για τα δημόσια έσοδα, τη διασταύρωση και είσπραξη οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλιση και φόρους, τη μεταρρύθμιση τη δημόσιας διοίκησης, την ενεργειακή πολιτική,• τις πολιτικές για την αγορά εργασίας -συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας-, το νέο σύστημα για τον «Τειρεσία», καθώς και την κωδι¬κοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας. Εν ολίγοις, δεν θα υπάρχει τομέας της δημοσιάς δράσης ,ο οποίος δεν. θα επιβλέπεται από τους νέους κοι¬νοτικούς επιθεωρητές, που θα προ¬χωρούν και στις δέουσες προτρο¬πές και «συστάσεις» προς τις ελληνικές αρχές.
Σημειώνεται ότι, με βάση τη Συμφωνία, η χώρα είναι υποχρε¬ωμένη να ζητήσει άμεσα την αρωγή της συγκεκριμένης ομάδας δράσης, θα πρέπει, μάλιστα, οι ελληνικές αρχές να οριστικοποιήσουν έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου ένα μεσοπρό¬θεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λόγω, όμως, της διεξαγωγής των πρόω¬ρων εκλογών, η έναρξη της επο¬πτείας της χώρας από τον Μάαρτεν Φερβέι παίρνει αναβολή ολίγων ημερών και τοποθετείται χρονικά στις αρχές με μέσα Οκτωβρίου.

http://katohika.gr/gn-blog/oti-vgei-kalpi-autos-prothipourgos/#comment-190130

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s