ΝΕΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ….ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ!!!

klimatistiko2

‘Έπιασαν οι ζέστες…..και η δημοτική αρχή Κυρίτση με νέα απευθείας ανάθεση ύψους 7.267 χιλιάδων ευρώ θα προμηθευτεί 4 κλιματιστικά απο την εταιρεία IGLOO THERM (Νικόλαος & Μιχαήλ Παντελίκιζης Ο.Ε.)

Άς δούμε και την σχετική απόφαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΘΕΜΑ: « Aπευθείας ανάθεση προμήθειας τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων για την αίθουσα INFO, της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» Ο Πρόεδρος της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω , έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν. 3463/2006 καθώς και τις όμοιες του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.). 3. Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. 4. Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. 5. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας (7.267,20 € με ΦΠΑ) δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. 6. Τον προϋπολογισμό της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω , οικ. έτους 2015, στον Κ.Α. 7125.01 από τον οποίο προβλέπεται πίστωση, η οποία έχει αναληφθεί. 7. Την ανάγκη της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω που επιβάλλει τη σχετική προμήθεια. 8. Το πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υλικών που ενσωματώνονται σε έργα (ΕΚΠΟΤΑ) με ΚΩΣ,08/05/2015 Αρ. Απόφ. : 14 /2015 Αρ. Πρωτ. :2413 /2015

όπου προτείνει την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία IGLOO THERM (Νικόλαος & Μιχαήλ Παντελίκιζης Ο.Ε.) ΑΝΑΘΕΤΕΙ Α. Απευθείας για την προμήθεια των τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων για την αίθουσα INFO της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω, στην εταιρεία IGLOO THERM (Νικόλαος & Μιχαήλ Παντελίκιζης Ο.Ε.), που εδρεύει στο 3ο χλμ επαρχιακής οδού στην Κω, Τ.Κ. 85300, με ΑΦΜ 999697573 Δ.Ο.Υ. Κω, έναντι αμοιβής 7.267,20€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ). Β. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή της ανωτέρω υπηρεσίας. Γ. Στο ποσό περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι φόροι. Δ. Το συνολικό κόστος της προμήθειας, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ανέρχεται στο ποσό των 7.267,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σε βάρος του Κ.Α. 7125.01, προϋπολογισμού της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

klimatistika

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%92%CE%93%CE%9F%CE%951%CE%91-%CE%9D%CE%A18?inline=true

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s