ΜΗΝΥΜΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΌΝΟΙΑΣ κ. Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ:60 εκ € σε δράσεις και ενέργειες που αφορούν την Κοινωνική Οικονομία

plakiotakis-640x336

Μήνυμα υφυπουργού εργασίας Ι. Πλακιτώκη στην ημερίδα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

30/10/2014

ΜΗΝΥΜΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΌΝΟΙΑΣ κ. Ι. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

Φίλες και Φίλοι,

Καταρχάς, θα επιθυμούσα να εκφράσω την λύπη μου που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας σε αυτή την τόσο σοβαρή ημερίδα στην διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί το μείζον θέμα των Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Για ένα λόγο παραπάνω. Γιατί με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση διαπιστώνω πως η δουλειά μας στο υπουργείο Εργασίας πιάνει τόπο. Όσα οραματιζόμαστε και όσα σχεδιάζουμε, όπως η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, δεν μένουν στα χαρτιά, αλλά με την δική σας αποφασιστική συμβολή λαμβάνουν σάρκα και οστά.

Γίνονται μια νέα πραγματικότητα που μέρα με την μέρα και κυρίως μέσα από την εμπειρία που θα αποκτήσουμε όλοι μας, θα μας δώσει την ευκαιρία να δώσουμε ρεαλιστικές και βιώσιμες απαντήσεις στον αγώνα όλων για την καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας, πρώτιστα στην ανεργία των νέων μας.

Ως κυβέρνηση στρέφουμε πλέον την προσοχή μας στην κοινωνική οικονοµία, προκειµένου να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές της που θα µας βοηθήσουν να επιτύχουµε τους στόχους για το 2020 όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, καθώς και την επίτευξη «έξυπνης» και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι για εμάς ένα επιπλέον μέσο:

• για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ευάλωτων ομάδων,

• την κάλυψη νέων κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο,

• την απασχόληση των νέων μέσω της ενδυνάμωσης τους,

• τη δικτύωση φορέων της κοινωνίας των πολιτών

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την:

• Ενθάρρυνση, ενεργοποίηση και ενίσχυση των πολιτών και προώθηση της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µεταξύ των νέων

• Προσφορά υπηρεσιών επιχειρηµατικής ανάπτυξης και δοµών υποστήριξης

• Παροχή βιώσιµης χρηµατοδότησης για τη στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων από την εκκίνηση µέχρι την ανάπτυξη τους

• Συγκρότηση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας κοινωνικής οικονομίας (νομικό, ρυθμιστικό φορολογικό)

• Υποστήριξη της πρόσβασης σε δηµόσιες αγορές, μέσα από την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με φορείς του κεντρικού κράτους ή της αυτοδιοίκησης

Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την κοινωνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ δείχνουν ότι:

• 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υπολογίζονται ως κοινωνικές επιχειρήσεις

• Η Κοινωνική Οικονομία αντιπροσωπεύει το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης.

• Από πρόσφατες εκτιμήσεις προκύπτει ότι το 10% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ε.Ε. αφορούν σε δραστηριότητες του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

• Πρόσφατες μελέτες που ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» της ελληνικής Προεδρίας καταγράφουν την ανθεκτικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων σε Ευρώπη και Αμερική κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης

Η Κοινωνική Οικονομία και κυρίως η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, διαμορφώνεται ολοένα σε μία μια ζωντανή πραγματικότητα πλέον και στην Ελλάδα, όπως υποδηλώνει και η συνεχής εισροή αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και η αδειοδότηση περί των 550 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Κυρίες και κύριοι,

Μέσω της υλοποίησης των Πράξεων ΤΟΠΣΑ ΚΑΙ ΤΟΠ ΕΚΟ αναμένεται να λειτουργήσουν 600 επιπλέον Κοιν.Σ.Επ.

Για τον λόγο αυτό προχωράμε ήδη σε πολιτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις.

1. Δημιουργούμε 13 Περιφερειακούς Μηχανισμούς για τη στήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, συμβουλευτική υποστήριξη νέων και υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρηματιών (ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015)

2. Δημιουργούμε «θερμοκοιτίδες» για τις ΚΟΙΝΣΕΠ σε όλους του Νομούς της χώρας (ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2016, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ)

3. Προκηρύσσουμε πιλοτικά ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης, παρέχοντας χρηματοδότηση έως και 50.000 ευρώ ανα επιχείρηση, επιδοτώντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού κλπ. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

4. Σχεδιάζουμε Πρόγραμμα Χρηματοδότησης όλων των ΚΟΙΝΣΕΠ, ώστε παράλληλα με την εγκατάσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών – που αναμένεται να παρέχει συμβουλευτική για τη δημιουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ – να δίδεται η δυνατότητα χρηματοδότηση της αρχικής επένδυσης στη παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

5. Το πρόγραμμα θα αφορά τρείς κατηγορίες δαπανών: α) δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, β) δαπάνες για την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων, όπως: επίπλωσης, εξοπλισμού, μηχανημάτων, διαμορφώσεις κτιρίων & γηπέδων και γ) επιχορήγηση που θα καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά θέση απασχόλησης. Η χρηματοδότηση των ΚΟΙΝΣΕΠ – ανεξαρτήτου κατηγορίας – θα γίνεται στη βάση της αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου του υποβαλλόμενου business plan. (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015)

6. Προχωράμε στην άμεση σύσταση και ενεργοποίηση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο θα έχει ως αντικείμενο την παροχή στήριξης, με τη μορφή μικροπιστώσεων, δανείων ή και εγγυήσεων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στους σκοπούς σύστασης του Ταμείου (στη βάση των προβλεπομένων στο άρθρο 9 του Ν.4019/11).

7. Αναλαμβάνουμε θεσμικές πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση των Δημόσιων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς στις παρακάτω κατηγορίες υπηρεσιών/προϊόντων:

8. Προχωράμε σε στενότερη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προωθήσουμε νομοθετικές ρυθμίσεις στον 3852/10 («Καλλικράτης»), προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία των ΟΤΑ με ΚΟΙΝΣΕΠ.

Εκτιμούμε ότι μέσα από τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 ωφελούμενοι/ες που ανήκουν στις «Ευάλωτες» και «Ειδικές» ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο 4019/2011 εκ των οποίων

§ 6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες

§ 6.000 θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες

Οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας, θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Τι προβλέπουμε για τη Χρηματοδότηση της Κοινωνικής Οικονομίας

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», πρόκειται να διαθέσει 60 εκ € σε δράσεις και ενέργειες που αφορούν την Κοινωνική Οικονομία, παράλληλα έχουν κατανεμηθεί πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να σχεδιαστούν ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα για ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά και για να διασφαλιστεί η διαρκής λειτουργία των 13 Περιφερειακών Μηχανισμών για τις ΚΟΙΝΣΕΠ.

Ειδικά για την Κρήτη έχουν δεσμευτεί πόροι ύψους 4.000.000 ευρώ τουλάχιστον μέσω του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 (στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9v στο πλαίσιο του άξονα «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης»).

Κυρίες και κύριοι,

Δεν σταματούμε εδώ. Μελετούμε διαρκώς νέους τρόπους ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικονομίας, εκτιμώντας ότι το εργαλείο αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία για ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα που χρειάζεται ο τόπος.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Ιωάννης Πλακιωτάκης

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας – Αρμόδιος για τα Κοινοτικά και άλλα Προγράμματα

http://www.e-forosimv.gr/details.asp?ID=27526&cat=63

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s