Κ. Καΐσερλης: "Δεν κάνουμε επιχειρηματίες αλλά πολιτικό & κοινωνικό κίνημα…" "Δεν θα γίνουμε Αλβανία του Ε. Χότζα που λέει ο κ. Κυρίτσης…)

Τελευταία ενημέρωση: Από αύριο θα δέχεται αιτήσεις προεγγραφών για παιδιά η Συνεργατική των Βρεφονηπιακών & Παιδικών σταθμών οι υπεύθυνες του οποίου ήταν παρούσες στη συνέντευξη τύπου…
(σχετική ανακοίνωση με τηλ και λεπτομέρειες σε λίγο)
Συνέντευξη Τύπου Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη για τις Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας
Τι απάντησε στις ερωτήσεις για το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη κ το κόστος πιθανής αποτυχίας, ποιοι και πως θα επιλεγούν, αν θα υπάρξει αθέμιτος ανταγωνισμός (και τι γίνεται με την περίπτωση της Αίγλης) & Γιατί ευχαρίστησε μόνο τον Ν. Ζωίδη από τους Βουλευτές του Νομού για τη στήριξη στις Συνεργατικές… «Υιοθετείται» το ΕΠΑΛ ΚΩ (η πρώτη τάξη μετατρέπεται σε Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Στις 9 πρώτες Συνεργατικές που θα απασχολήσουν αρχικά πάνω από 100 νέους ανθρώπους επιστήμονες και μη,
και προετοιμάζονται όπως είπε άλλα 200 άτομα έως το 2013…
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα έφερε τους 40-50 νέους γυμναστές

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλω ότι το θεσμικό πλαίσιο των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας δηλαδή των συνεργατικών ομάδων με το οποίο κατοχυρώνεται και η πλήρης συμμετοχή των Δήμων είναι για πρώτη φορά στην χώρα μας πραγματικότητα.
Χθες ολοκληρώθηκε η ψήφιση του στη Βουλή και γι’ αυτό ευχαριστώ θερμά όσους πίστεψαν και αγωνίστηκαν μέχρι σήμερα. Τους νέους και το Τοπικό Συμβούλιο της Πόλης, τα στελέχη των Υπουργείων Εργασίας και Εσωτερικών και φυσικά τους συναδέλφους μου Βασίλη Κεγκέρογλου και Νίκο Ζωίδη που υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή τις προσπάθειες μας.
Με το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα επιλέξαμε τον χώρο στον οποίο θα κινηθεί ο Δήμος μας. Είναι η οικονομία και η απασχόληση.
Με το 5ετές Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης και Απασχόλησης επιλέγουμε τον δρόμο για να φτάσουμε σε μια κοινωνία που ο πλούτος της θα διανέμεται σε όλους δίκαια.
Επιλέξαμε τον δρόμο και τα εργαλεία της ενότητας, των κοινοπραξιών και των συμπράξεων, τον τρίτο δρόμο μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού, τον δρόμο της κοινωνικής οικονομίας γιατί είναι ο δρόμος της αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και τον επιλέξαμε τώρα που η πατρίδα βρίσκεται σε δραματικά άσχημη οικονομική κατάσταση, η Κως στην γήρανση του τουριστικού της κεφαλαίου και οι πολίτες χωρίς πυξίδα και μπούσουλα.
Με τον νόμο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ο Δήμος μας μπορεί να επιχορηγεί τις συνεργατικές ομάδες.
Τα νομικά του πρόσωπα να συμμετέχουν σε αυτές.
Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα μπορεί να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας για την εκτέλεση υπηρεσιών και έργων των αρμοδιοτήτων τους.
Και το σπουδαιότερο ο Δήμος μαζί με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας και με όλες τις συνεργατικές ομάδες μπορεί να συστήσουν δευτεροβάθμιο όργανο, μια Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που θα αναλάβει την κατάθεση και την εφαρμογή του 5ετούς Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης και Απασχόλησης που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άμεσα ξεκινάμε την σύσταση και την συγκρότηση των 9 πρώτων συνεργατικών ομάδων στις οποίες θα απασχοληθούν πάνω από 100 επιστήμονες και μη.
Καταθέτουμε σε ένα μήνα ολοκληρωμένη πρόταση για τον νέο δρόμο που επιλέξαμε με βάση το τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, για την δημιουργία δικτύου με πάνω από 30 κοινοπραξίες και συνεργατικές ομάδες.
Ξεκινάμε ένα δεύτερο κύκλο επιμόρφωσης και κατάρτισης των πολιτών που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σ’ αυτήν την προσπάθεια.
Χαρακτηρίζουμε το 2012 έτος Κοινωνικής Οικονομίας και συμμετέχουμε στις παγκόσμιες εκδηλώσεις των διεθνών φορέων της κοινωνικής οικονομίας που το αποφάσισαν.
Χαρακτηρίζουμε το 2013 ως έτος Ιταλικής κουλτούρας και ανάπτυξης με στόχο τον Οκτώβριο του 2013 με την άφιξη του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κω οι Ιταλοί τουρίστες να είναι πρώτοι στη λίστα των αφίξεων.
Επιλέγουμε και υιοθετούμε ως πρώτο βήμα επιμόρφωσης και κατάρτισης το Επαγγελματικό Λύκειο που μετατρέπεται σε τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και θεμελιώνουμε τις προσπάθειες για τις νέες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Μεγάλος μας στόχος είναι στο τέλος της 5ετίας η Κως να έχει καταστεί μεσογειακό κέντρο Καινοτομίας, Έρευνας και νέων τεχνολογιών.
Στην Κω έκλεισε μια μεγάλη περίοδος, σχεδόν τριάντα ετών, στην οποία κυριάρχησε ο προστατευτισμός του δημόσιου τομέα και η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Σήμερα ανοίγει μια άλλη περίοδος για την οποία δεσμευτήκαμε προεκλογικά και για την οποία εργαζόμαστε αυτούς τους μήνες.
Η περίοδος των συνεργασιών και της σύγχρονης ανάπτυξης των συνεργατικών δράσεων και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας.
Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Δημιουργίας Νέων Θέσεων Εργασίας.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι ένα από τα οκτώ (8) Τομεακά Προγράμματα της Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και ένα εκ των τριών (3) Προγραμμάτων της χώρας που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στοχεύει, αφενός, στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και αφετέρου, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν διακριτό θεματικό πεδίο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, το οποίο εξειδικεύεται στους ακόλουθους γενικούς στόχους:
 1. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων,
 2. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδίως των νέων,
 3. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
 4. Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 5. Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, αναδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος ως Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στόχου 1 (Σύγκλιση) και 2 (Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση). Οι Άξονες Προτεραιότητας του παρόντος Επιχειρησιακού εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Προγράμματος στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:
 1. παρεμβάσεις στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
 2. παρεμβάσεις στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και,
 3. παρεμβάσεις στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4, Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2, 4.3: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 1. Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ)
 2. Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας
 3. Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας

 

Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Στόχος 1)

 

Δράση 3: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες
Για την προώθηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Για την υλοποίηση της παρέμβασης θα εφαρμοσθούν ενδεικτικά:
 • Υποστήριξη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
 • Ανάπτυξη δράσεων τοπικού χαρακτήρα από αντίστοιχα εταιρικά σχήματα που απευθύνονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης περιοχής και συνδυάζουν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη του συγκεκριμένου πληθυσμού με την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.
 • Ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από υπάρχοντα και δημιουργούμενα σχήματα του κοινωνικού τομέα της οικονομίας.
 • Ανάπτυξη δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα / παροχή συμβουλευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εμψύχωση – ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και τη διασύνδεσή τους με εργασιακά περιβάλλοντα. Δικτύωση φορέων που παρέχουν συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Ανάπτυξη Δικτυώσεων και Συμπράξεων

 

Κατηγορία Παρεμβάσεων 2: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων (Στόχος 2)
Στη συγκεκριμένη Κατηγορία Παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
 • Ενίσχυση σχεδίων δράσης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης κοινωνικής οικονομίας
 • Αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από την Κ.Π. Equal και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) με επωφελούμενα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, βάσει του Ν 2716/1999
 • Υποστήριξη της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Θα πρέπει, ακόμα, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα ή του λεγόμενου τρίτου τομέα οικονομικής δραστηριότητας (αναπτυξιακές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, επιχειρήσεις παροχής εκ του σύνεγγυς υπηρεσιών), που είναι δύσκολο, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους, να λειτουργήσουν ανταποδοτικά χωρίς επιχορήγηση. Η ενίσχυση μπορεί να έχει τη μορφή της επιδότησης της απασχόλησης ειδικών κατηγοριών ανέργων, που είναι δύσκολο να απορροφηθούν από τη λοιπή αγορά εργασίας (Γνώμη της Ο.Κ.Ε. για την «Εθνική Έκθεση για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη Aθήνα, 30 Αυγούστου 2006).

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3, Άξονες Προτεραιότητας 3.1, 3.2, 3.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση»

Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 1. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
 2. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
 3. Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων.
 4. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.

 

Δράση 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (Στόχος 1, 2, 3, 4)

 

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, καθώς και στη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών δικτύων-συμπράξεων μεταξύ των κατά τόπους ΚΠΑ-ΔΥΑ, των κοινωνικο-οικονομικών φορέων, των φορέων της εκπαίδευσης, ΜΚΟ κλπ, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με βάση τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας ή συνθηκών πλήρους απασχόλησης (πολυαπασχόληση, συμπληρωματική απασχόληση κλπ) ιδιαίτερα σε περιοχές με φθίνοντες κλάδους που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναδιάρθρωσης.

 

Στο πλαίσιο διακριτής δράσης θα δρομολογηθούν ενέργειες για την αξιοποίηση των GLOBAL GRANTS (ολοκληρωμένες παρεμβάσεις). Η αναβάθμιση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανέργων σε περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας θα προωθηθεί με κατάλληλα προσαρμοσμένα προγράμματα σε επαγγέλματα ή περιοχές που απειλούνται, λόγω των αλλαγών που επέρχονται στην αγορά εργασίας.

Α. Ως βάση υπολογισμού της κοινοτικής συνδρομής χρησιμοποιείται η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη (στήλη 8)

Χρηματοδότηση ανά άξονα ψχγξγφψωηξ (Πίνακας 7 4ης Εγκυκλίου)

Your browser may not support display of this image.(*) Η στήλη αυτή δεν συμπληρώνεται γιατί η βάση υπολογισμού της Κοινοτικής Συνδρομής είναι οι επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες. Η ιδιωτική συμμετοχή αναγράφεται στη στήλη 11β
11α Συμπληρώνονται τα ποσά που θα καταβληθούν από το ΠΔΕ και αντιστοιχούν στα εκτιμώμενα μελλοντικά έσοδα
11β Συμπληρώνονται τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής

http://www.aegeanews.gr/default.asp?id=27&lg_id=1&Records=Details&_id=385729

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s